E-hälsa och psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är ett ämne som länge varit tabu att prata öppet om, trots att studier visar att runt 25% av Sveriges kvinnor och 15% av Sveriges män lidit av något form av psykiska besvär. […]