Internets utveckling har inneburit stora svallvågor inom många av samhällets områden, och vården är förstås inget undantag. I alla tider har det funnits behov av att se till att vi håller oss friska och krya både mentalt och fysiskt, men det är först nu som vi har fått ett verktyg som innefattar något annat än att gå till en dyr läkare. Med hjälp av nätet kan användaren själv se till att behoven blir tillfredsställda och att denne får vården han eller hon behöver. Som hjälp finns det ett antal verktyg i form av dataprogram.  Dessa skiftar stort i användningsområden och karaktär, och eftersom e-hälsa ännu är ett relativt nytt område är de inte lika utvecklade som många andra elektroniska program.

 

Ett populärt dataprogram inom e-hälsa är QuitCoach, vars syfte är att hjälpa användare att sluta röka på ett snabbt och enkelt sätt. Det är ett illustrativt exempel för att visa på vad e-hälsa är kapabelt till när det används på ett praktiskt sätt. Många liknande program är planerade att fungera på samma sätt inom andra områden, vilket kan handla om alltifrån alkoholberoenden till fetma.Dataprogram för e-hälsa 2

 

Det tas dock ständigt nya framsteg och förhoppningen är att dataprogrammen för hälsa ska vara lika teknologiskt avancerade som de bästa programmen för exempelvis dataspel och gps-navigering är. Det handlar dels om att säkerställa att läkarkompetensen är på topp så att varje användare kan vara säkra på att råden är medicinskt giltiga och vetenskapliga belagda, och dels om att programmen ska hålla en hög klass utifrån design- och användarvänliga kriterier. Eftersom många privata aktörer har börjat få upp ögonen för e-hälsa har det blivit ett område med större investeringar och därmed mer pengar för alla parter.

 

Mer investeringar för dock också med sig fler problem. E-hälsa är nämligen ett relativt oreglerat område jämfört med vården i samhället i övrigt, där det råder strikta krav på läkemedel och läkarkliniker. Det finns dessutom krav på att förbjuda vinster i välfärden – och det är ännu oklart hur dessa dataprogram för e-hälsa ska klassificeras. Om privata pengar ska fortsätta att strömma in i branschen behöver det naturligtvis finnas ett incitament, och det försvinner till stora delar om det kommer ett förbud mot vinster i välfärden. Å andra sidan kan det hända att regeringen anser att e-hälsa kan undantas från reglerna och en utveckling kan komma att fortsätta. Klart är att internets utbredning kommer att fortsätta vilket kommer att göra det allt svårare att stoppa aktörer som vill etablera sig på marknaden. På en plats där det går att köpa alltifrån resor till sexleksaker på bara ett par klick lär det också finnas plats för många e-hälsorelaterade program.

 
 
 
 
sportpress