I dagsläget finns det ett antal tjänster som är ett resultat av e-hälsoprojektet. Vissa är än så länge inte tillgängliga, medan andra fungerar fullt ut i vissa delar av Sverige. Samtliga tjänster ska fungera som ett stöd och en motivation för patienten under resan till en bättre hälsa. Några av de olika tjänsterna som redan finns eller kommer att finnas kan du läsa om här.

 

1177
Vårdguiden som går under namnet 1177 är en rådgivningstjänst för den som vill ha svar på allt som gäller sjukdomar, behandlingar eller hälsa i allmänhet. Hemsidan bygger på att olika läkare skriver texter som behandlar exempelvis symptom, behandlingar och annat som kan tänkas vara relevant. Det finns även möjlighet att nå tjänsten via telefon om det skulle behövas, vilket är förklaring till namnet 1177. I tjänsten ingår det att kunna fråga anonyma frågor och få svar från kunnig personal.

 

Mina vårdkontakter
Det finns även andra personliga tjänster som går under samlingsnamnet Mina vårdkontakter. Det är landstingen som bestämmer vilka av dessa tjänster som ska finnas tillgängliga i respektive län. Här ingår bland annat möjligheten att boka tid för besök, begära ett intyg eller få en kopia på sin patientjournal.

 

Olika tjänster ingår i Mina vårdkontakter
Min hälsoplan är en tjänst som ger en patient möjligheten att skapa en hälsoplan tillsammans med vårdgivaren. Den kan innehålla aktiviteter som individen kan utföra på egen hand. Så länge patienten för in resultatet kan vårdgivaren följa detta och ha koll på hur behandlingen går. Min journal på nätet är en annan tjänst som finns idag i flera landsting runt om i Sverige. I korthet går den ut på att patienten kan få tillgång till sina patientjournaler på ett enklare sätt. Detta leder till att patienten kan läsa på om sina sjukdomar, symptom eller behandlingar. På så sätt kan relevanta frågor ställas istället för att man försöker koncentrera sig på att komma ihåg samtalet med läkaren. Majoriteten av patienterna som använt sig av journalen på nätet är positiva till förändringen.Vilka tjänster finns idag från e-hälsan 2

 

Fler tjänster på väg
Mitt hälsokonto är en annan tjänst som kommer att ingå i Mina vårdkontakter. Den är i dagsläget inte tillgänglig för allmänheten på grund av upphandlingsbekymmer, men räknas som nästa steg i ”framtidens vård”. När den väl blir tillgänglig är syftet att patienten ska kunna administrera och spara information gällande den egna hälsan. På så sätt kan läkaren ta del av information som patienten själv vill dela och som är relevant. Man ska även kunna lagra information från diverse tränings- och hälsoapplikationer.

 
 
 
 
sportpress